COMBAR

 

Taller de fotogravats i “offset” que tenia les seves instal.lacions al carrer Nou –abans Bisbe Mas- núm. 19, de Mataró, també conegut llavors com a carrer del Bisbe Mas. L’ empresa disposava també d’ un taller a Barcelona (al carrer Llull 48-52), que s’ inaugurà el setembre de 1975.

Molt populars a Mataró han estat tallers similars, com els de les copisteries Castellà (al carrer d’ en Pujol), Prims (a la Muralla de la Presó), etc...