CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL MARESME

 

El Consorci de Normalització Lingüística del Maresme (CNLM), amb seu a Mataró (Plaça dels Bous, 3 – 5), comprčn tots els municipis de la comarca del Maresme. Estŕ format pel Servei Comarcal de Catalŕ del Maresme, el Servei Local de Catalŕ de Mataró i les oficines de catalŕ de Calella, el Masnou, Pineda de Mar, Premiŕ de Dalt, Premiŕ de Mar, Teiŕ, Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.

Ofereix serveis d’ acolliment, de cursos de formació, promoció de la llengua, voluntariat per a la llengua, etc... [1]

 

 

 [1] http://www14.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=6930