CONSORCI DE TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

 

D’ abast comarcal, agrupa 28 municipis del Maresme. Es localitza al carrer de la Teixidora 83 –no pas lluny de la Riera d’ Argentona- i al costat mateix de la denominada Estació Depuradora d’ Aigües (entre l’ Autopista A-19 i la carretera N-II).

El nou centre integral de Tractament de Residus del Maresme queda regularitzat pel Pla Territorial d’ Infraestructures de Gestió Municipal, segons el Decret 16/2010 de la Generalitat de Catalunya i inclou diferents instal.lacions, com la planta de tractament de la fracció RESTA (aquells residus que encara contenen diferents materials recuperables), una línia de tractament de residus voluminosos, estacions de transferència de matèries selectives (orgànica, vidre, paper, cartó...) i la instal.lació que genera producció energètica. [1]

 

 

 [1] http://www.mataro.cat/portal/contingut/noticia/2015/03/11988_previa_seminari_residus_Montevideo.html