COROMINES, ESCOLA JOAN

 

Es localitza al carrer Pasqual Madoz, a l’ espai on antigament hi havia els denominats Corrals. En realitat consta de dos edificis: L’ un en aquest carrer, on es desenvolupen els cursos de l’ Etapa Infantil. I l’ altre, al carrer de Sant Pere, als locals de l’ antiga escola Anxaneta, on s’ hi desenvolupen els cursos de Primària. [1]

El sistema pedagògic propi de l’ escola procura respectar els diversos ritmes d’aprenentatge dels alumnes i on hi participen tots els agents vinculats a l’educació: mestres, famílies i d’altres membres associats amb el seu entorn. Defuig els llibres de text i base l’ ensenyament en un “aprenentatge dialògic, amb projectes que parteixen de preguntes que es formulen els mateixos alumnes.

 

 

 [1] http://www.mataro.cat/portal/ca/educacio/ipsecob/centres_escolars/content/18JoanCoromines_enprojecte.html