COSTA, CAN

 

Queda a poca distŕncia de Can Gener i a poca distŕncia del Torrent de la Font dels Lladres. El Mas Costa es troba documentat a Valldeix, al segle XIV. Fou posteriorment derruďt i les seves propietats passaren a Can Seguí de Dalt.

Documentats també en aquesta mateixa čpoca i a Valldeix, són els masos Morot, Horta, Vilaseca, Tria, Andreu, Feu, Mari, Janer, Ametller, Portell, Catalŕ, Fabrer, Bn. Ponç, Lledó, Soler B., Catŕ, Miralles, Miquel i Feliu.[1]

Valldeix és el Veďnat de Mataró que queda a l’est del de Cirera i al peu mateix de la Serralada de Marina i que coincideix amb la conca de la riera del mateix nom, també denominada –en la seva part baixa- de Sant Simó.

 

// Can Costa és el nom d’ una altra masia que quedaria al davant del Costa Mar, a poca distŕncia de la N-II, entre la Riera de Cabrera i el Torrent de Meniu.

 

// I encara, Can Costa és una finca que es troba no pas lluny del Torrent de Vallgiró, a la seva banda dreta. S’ hi accedeix des de la carretera de Mata.

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya del segle XVII”. Op. Cit. pŕg. 72.