COSTA, CONFECCIONS

 

Es troba al carrer de Sant Josep 52. Ofereix roba de confecció en general. També era coneguda com La Casa de les Llanes.

És –des del 1962- una de les botigues més conegudes del centre de Mataró [1], com ho foren també La Ciudad de Londres, Oliveras, Reyman i Aledo (a la Riera núms. 18, 83, 82 i 6, respectivament) o Subirà (al carrer d’ Argentona 3). O altres, com Gueymas (Av. Amèrica 42), Milarreglos.com (Cáceres 35), Puntades (Rda. Països Catalans 52) o Tot a Mida (Iluro 76). [2]

 

 

 [1] http://www.costa1962.com/contacta.php?page=contacta.php

[2] http://www.guiacapgrosdemataro.com/Sastreries,-camiseries,-confeccions-4002.html