COSTABELLA, MAS (TORRE VELLA, MAS DE LA )

 

Situat al Cros, ha donat nom –desembre del 2006- a la rotonda situada a la cruïlla del Camí del Mig amb la Via Sèrgia i l'Autovia C-60. També era conegut com el Mas de la Torre Vella.

Sabem que al 1613, Pere Ausiàs Marc, donzell de Barcelona resident a Cervera, emprengué una operació per a tal de convertir unes peces de terra campa (és a dir, susceptible d'ésser conreades amb cereals o grans) en vinyes. Les terres procedien precisament d'aquest mas denominat Costabella.[1]

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya….”. Op. Cit. pàg. 174.