CREU DE L'HOSTAL D'EN JOAN SOLER

 

Sense poder precisar-ne la seva localització....en un document de l’ any 1494 se’ns en parla. L’ ordre prohibeix portar armes a la vila de Mataró i en concret “ des de la Riera de Santa Magdalena fins a la creu de l’hostal d’ en Joan Soler, i des d’ aquest hostal, seguint pel Camí Ral, fins al d’ en Lleonart, i des d’ ací, per un camí que anava a la vila, fins a la casa d’ en Joan Feliu.” [1] No és fàcil localitzar tots aquests elements en el que seria el Mataró d’ avui.

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens de la vila...”. Op. Cit. pàg. 86.