CROS, MOLINS DEL

 

A principis del segle XVII sembla clarament constatada una producció de farina a l’ altra banda de la Riera d’ Argentona, que tenia importants aqüífers. A la tercera dècada d’ aquell segle els documents parlen de tres molins a l’ indret del Cros, vinculats a l’ heretat Costabella.

També sembla que hi havien altres molins fariners a Sant Andreu de Llavaneres.[1]

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya...”. Op. Cit. pàg. 174.