CRUZATE, CAN

 

Conegut edifici amb elements dels segles XVI, XVII i XX, de caràcter però modernista, que es situa al Carreró núm. 20. En realitat aquí [1] radicava l’ antiga Casa de la Escrivania, dels Escrivans o dels Notaris[2]. Darrerament aquest habitatge ha estat la residència de la família Cruzate, llinatge antic.[3]

Un membre destacat de la família va ser Trinitat Cruzate i Grenzner, nascut el 1876, metge forense, que formà part de la Comissió Gestora de l' Ajuntament de Mataró a partir del 27 de gener de 1939, dirigent de la Creu Roja (entre 1920 i 1957) i Medalla de Plata de la Ciutat. Es casà amb Anna Espiell i Finestras (morta el 1976, als 99 anys), filla del propietari Joan Espiell i Tió.

Trinitat Cruzate i Grenzner va morir el 1963, als 86 anys. Germà seu seria Francesc de Paula.

 

 

 [1] Veure l’ article “L’ illa de cases anomenada de can Cruzate”, de Gener Salicrú i Soler, publicat a FULLS/84, del Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, gener de 2006. pàgs. 35-42.

[2] http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=2803

[3] http://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_Matar%C3%B3_(centre)