CUBANA, LA

 

Popular saló –de finals del segle XIX (1892)- que, com el seu nom indica, estava situat a la Plaça de Cuba –part alta- i que va ser construït sota la direcció de l’ arquitecte Josep Puig i Cadafalch. Amb els anys s’ hi ubicaria allà l’ Institut de Segon Ensenyament (1934) i més tard les escoles “El Pilar” i “Angeleta Ferrer”. En el decurs del temps havia estat seu de diferents entitats o associacions, com la Unión, el Centre Autonomista República o l’ Agrupació Foment de la Sardana (1907-1921).[1]

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens de la vila...”. Op. Cit. pàgs. 331, 489 i 530.