CUMBREMAR, URBANITZACIÓ DE

 

Nom que en un primer moment es va donar a la Urbanització La Fornenca.