DECUMANUS

 

El Decumanus era, en la planificació urbanística romana, un carrer orientat en direcció est-oest en un campament militar o en una ciutat. El principal d'aquests carrers s'anomenava decumanus maximus, el qual s'encreuava perpendicularment amb el cardo maximus, l'altra gran artèria urbana. Habitualment, a la intersecció entre aquests dos carrers principals es trobava el forum o plaça major de la ciutat.

En el cas de la ciutat romana d’ Iluro el decumanus es podria identificar a grans trets amb l’ eix que avui constitueixen els carrers de Sant Josep, el Carreró, Beata Maria…. que d’ altra banda podrien coincidir, sense precisar massa, amb la denominada Via Augusta en el moment que passava per Mataró.