DEIXALLERIA DEL PLA D’ EN BOET

 

Es troba al carrer d’en Francesc Layret núm. 74, no pas lluny de la Porta Laietana, on hi ha monument a la Laia l’ Arquera. Aquesta instal.lació o equipament municipal recull i selecciona qualsevol tipus de deixalles domèstiques o industrials (com roba, cartró, vidre, fusta, metall, material elèctric o electrònic, olis…) i qualsevol altre tipus de material de rebuig.[1]

Amb independència de les deixalleries instal.lades al Pla d’ en Boet i a la part alta del barri de la Llàntia, els serveis municipals faciliten la recollida de diferents tipus de materials, als mateixos carrers de la ciutat, al costat dels contenidors convencionals.

 

 

 [1] http://www.mataro.cat/portal/ca/campanya/deixalleries/lesdeixalleries.html