DEPURADORA D’ AIGÜES RESIDUALS, ESTACIÓ

 

Es localitza a l’ est de la també denominada Planta de Tractament de Residus Sòlids Urbans, entre la Rotonda del Rengle i la carretera de Barcelona, no pas lluny de la Riera d’ Argentona.[1]

Aquesta estació dita depuradora tracta el sanejament del Maresme Central, que consta d'una xarxa de col.lectors que recullen les aigües residuals de diferents indrets.

Desenvolupa en la seva línia d'aigua, un procés biològic de doble etapa, com a conseqüència de la incidència de les aigües industrials i una línia de fangs, amb recirculació, espessidors, deshidratació i emmagatzematge dels fangs.

Les aigües tractades són abocades posteriorment al mar, a través d'un emissari submarí de 2.000 metres de longitud.

 

 

 [1] http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/depuradores_servei/dmat_edar_mataro.pdf