DERI, CAN

 

Casa de pagčs situada a la carretera de Barcelona. Desideri Nonell i Roig (mort el 1946, als 67 anys), n’era el propietari. Estava casat amb Josefa Carbonell i Sala i seria el pare de Desideri Nonell i Carbonell, que amb els anys es casaria amb Josefa Dangla i Grau. El nom de “Deri” seria un diminutiu de Desideri.

Can Murralaco era una altra casa de pagčs del sector. Avui totes aquestes propietats han quedat desdibuixades per la industrialització i terciarització del sector.