DIN, RÈTOLS

 

Botiga –abans de Lluís Torner- situada al Carreró 5 (amb taller al carrer de Fray Luís de León 17), que comercialitzava rètols de diferents tipus, material de dibuix tècnic, lletres, segells de goma, etc…

Altres centres de característiques similars, a Mataró, són o han estat Aquigràfic (Isern 27); Aresma Señalizaciones S.L. (Pizarro 78); Dannigraph Imagen (Churruca 68); Ilurorètols (Unió 97); Novorètol i Retolmat (Camí Ral 27 i 184); Periferia Rotulación (Mare de Déu dels Àngels 14); Retolins (Tetuan 25); Rètols Dolem (Roca Banca 116); Rètols Grego (Pres. Tarradellas 80); Don Rótulo (Clavileño 2); Rètols Vargas (Jocs Olímpics 22); Graphic / Factory (Capmany 53); Serveis Publicitaris Belso i Solucions of Desing (Teixidora 9).[1]

 

 

 [1] http://www.guiacapgrosdemataro.com/Retols-i--lluminosos-3999.html