DORCA, MAS

 

Es troba documentat en el Mataró del segle XIV. Altres masos mataronins de la mateixa època serien Bovet, Seguí, Palau, Caprés, Verdaguer, Sibila, Bertran, Vila, Salvas, Miquel, Bova, Pujol, Ros i Campmajor, entre altres.[1]

A més del nucli de la localitat pròpiament dita, la població mataronina quedaria també repartida entre els veïnats de Traià, Cirera, Valldeix i Mata.

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya del segle XVII. Un microcosmos…”. Op. Cit. pàg. 72.