DORCA, SOLANAS I CIA, FÀBRICA

 

Amb una composició de socis que anà variant amb els anys, l’ empresa –a mitjans del segle XIX- va projectar instal.lar màquina de vapor, màquines de tenyir i l’ utillatge necessari en un edifici del carrer del Prat que era propietat de Jaume Baladia.

L’ empresa, amb desavinences internes, va fer fallida l’ any 1857. En anys posteriors, a l’ edifici hi veiem establerts Josep i Melcior Alsina (1862), la “Companyia Alsina i Ferrer” i els “Fills de Joaquim Esquerra” (1899).[1]

 

 

 [1] COSTA I OLLER, Francesc: “Mataró Liberal”. Op. Cit. pàgs. 189 i 190.