DORDA, CASAL DELS REGIDORS

 

Els Dorda –o Dordà- constitueixen una llarga nissaga de mitjans segle XVIII mataroní que originàriament eren mariners i comerciants i que s'aniria enllaçant després gradualment amb els Casamitjana, els Visa i els Lloveres.

La casa dels Dorda estava situada a la part alta del carrer de Barcelona, no pas lluny de la Riera.[1]

 

 

 [1] REIXACH I PUIG, Ramon: "Els pares de la República. El Patriciat...". Op. Cit. pàgs. 261, 262 i 415.