DORO, CAN

 

Propietat ubicada al centre de la vila d’ Argentona, al carrer Gran. L’ havien adquirit, a principis del XIX, els Ballot. En concret Josep Ballot i Cabanyes (1875) la donaria en herència a Antònia Ballot i Tarragó, que seria la muller del fabricant de Mataró, Pelegrí Gallifa i Peris.

L’ any 1910 el fill d’ aquest matrimoni Josep Gallifa i Ballot adjudicà la propietat a Teodor -“Teodoro”- Carbonell i Solé i a la seva esposa Maria Font i Ramonet.

Després d’ una llarguíssima polèmica, l’ Ajuntament d’ Argentona adquirí aquest espai.[1]

 

 

 [1] http://www.argentonacomunicacio.cat/news/3127