DUMAS DUTIER, PEDRO

 

Propietari de la botiga de paraigües i ganivets que, a principis del segle XX hi havia al carrer de Barcelona 4, de Mataró. L’ activitat de la botiga era important i consta que des de llavors tenia instal.lat un motor. Posteriorment aquesta botiga fou adquirida per Manuel Pérez, d’ origen gallec, tot i que no s’ hi instal.là definitivament ja que comprà l’ immoble núm. 18 del mateix carrer. [1]

Altres establiments antics d’ aquest primer tram del carrer de Barcelona foren la drogueria de Miquel Safont-Tria (núm. 6), la consulta del Dr. Genissans (núm. 10), la sastreria de Francesc Valls (núm.12) o la tintoreria de Josefa Artigas (del núm. 19), que seria l’ esposa de Francesc Valls.

 

 

 [1] GONZÁLEZ-AGÀPITO, Pilar: “El carrer de Barcelona. Cent històries i un carrer”. DC Plus, Serveis Editorials. Mataró, 2017. pàgs. 20 i 68-72. De fet la ganiveteria de Manuel Pérez es traslladaria després a l’ espai del núm. 18, del mateix carrer de Barcelona.