ELECMA

 

Es troba a Mata. Concretament al Polígon Vallveric 91. Ofereix tractament d’ instal.lacions d’ electricitat, gas, calefacció, fontaneria, climatització, etc…serveis [1]

Altres empreses de caire similar, instal.lades a Mataró, en aquestes darreres dècades podrien ser Bobimat (Josep Calvet 32); Boquet (Batista i Roca 5); CMS Instal.lacions (Llauder 13); Eleiman S.L. (Créteil 61); Instal.lacions Mataró S.L. (Lluís Millet 22); IOBOX (Remences 94); ISO Instal.lacions S.L. (Esteve Albert 63); Matelecsa (Carrasco i Formiguera 26); Laia Instal.lacions (Sant Ramon 24); EIE (St. Joaquim 53) i Daira i Perniclau S.L. (Figuera Major 61). [2]

 

 

 [1] http://www.elecma.com/

[2] http://www.guiacapgrosdemataro.com/Electricistes,-electricitat,-electronica-3888.html