EMANCIPACIÓN, LA

 

Nom d’ una impremta que hi havia al carrer Llauder núm. 9, on es publicava –des del 1896- La República Social, un periòdic de tendència socialista i que estava dirigida per Toribio Reoyo Barbadillo.

Després (1897) l’ empresa va canviar de domicili i s’ establí al carrer de Sant Rafael 33. Va tenir una vida efímera. [1]

 

 

 [1] Veure FULLS/113, del Museu-Arxiu de Santa Maria. Octubre de 2015. pàg. 42.