EMISSARI SUBMARÍ, L’

 

Després de diferents intents no reeixits, fins els anys vuitanta del segle XX no pogué entrar en funcionament. Es tracta d’ un col.lector que recull les aigües residuals de la ciutat –prèviament tractades- i que les aboca al mar a un indret proper a la Riera d’ Argentona.

En realitat l’ obra forma part de la xarxa de col.lectors inter-municipals promocionats pel denominat Consorci d’ Infraestructura Sanitària de la Província de Barcelona.

El projecte incorporà (1997) una estació depuradora a càrrec del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.[1]

 

 

 [1] http://www.ccmaresme.es/memoria/99-03/45.htm