ENRICH S.A., GÈNERES DE PUNT

 

Estructurada en forma de Societat Anònima, fabricava mitges “kenrjch” i tricots. A l’ any 1962 tenia 131 treballadors. L’ empresa estava situada a la Ronda Barceló 30-36, de Mataró, tot i que el despatx estava al carrer Méndez Núñez..

Fill d’ Agustí Enrich i Morros [1] (mort a Barcelona el 1963, als 57 anys) i d’ Antònia Costa i Casas, Narcís Enrich i Costa era el Gerent de Gènere de Punt Enrich, S.A. [2] i estava casat amb Pilar Ardura i Riera [3] (morta el 1991), essent els pares de Pilar, de Mª Antònia, de Josep Alfons i d' Alexandre. Narcís Enrich i Costa va morir el 1975, als 41 anys.

 

 

 [1] Propietari de la fàbrica de gènere de punt que a mitjans de la dècada dels seixanta del segle XX havia tingut uns 130 treballadors, essent una de les fàbriques més importants de la ciutat en aquells anys. Estava situada a la Ronda Barceló. Fabricava mitges amb la marca "Kenrjch" i tricots amb la "D'Enrich".

[2] Un tècnic d’ aquesta empresa fou Joan Bolumar i Llop.

[3] Pilar Ardura es va casar, en segones núpcies, amb Delmiro Rivière i Bernades amb qui tindria un cinquè fill: Delmiro.