EPMA, GRUP DE TEATRE

 

Té la seva seu a la Ronda Bellavista núm.43, a la part sud de la Plaça Mirador de Ponent. Desenvolupa també altres activitats culturals i de solidaritat, a través de la denominada EPMA Solidària, organitzadora de diferents campanyes i caminades pels entorns de Mataró.[1]

En realitat es tracta d’ una de les dues organitzacions que conserven aquest nom d’ EPMA, ja que s’ escindiren, continuant cadascuna les seves activitats per separat. L’ altra continuada ubicada als locals parroquials de Maria Auxiliadora.

 

 

 [1] http://collectiuteatreepma.entitats.mataro.cat/trobans-a-facebook/