ERRÀ, CA L’

 

Es troba a sota Can Montasell, al Veïnat de Mata núm. 43., al costat de Can Mercer, i en la zona ja relativament propera al mar. Està inclosa en el Catàleg del Pla Especial de Masies i Cases Rurals de sòl no urbanitzable del terme municipal de Mataró.[1] Manté una estructura clarament longitudinal, amb elements de caràcter paral.lel, que també són perceptibles a la casa veïna de Can Mercer. Per això estan preservades de manera conjunta. [2]

A més de Can Mercer, Can Cabot i Can Teixidor són les cases de pagès que queden properes.

 

 

 [1] http://www.mataro.org/portal/ca/urbanisme/documents/pe047

[2] http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/urbanisme_docs/exposicio_publica/pe047_2/fitxes_051_100.pdf. Veure fitxa 90-b.