ESCLAPEROL, MAS

 

Després denominat Mas Gener, es trobava ubicat a Cirera abans del segle XVI. Altres masos Del mateix sector i de la mateixa època serien Aperset, Auleda, Balançó, Campmajor, Çafont, Olivera, Pujol o Pujol del Palmer, Reniu, Serra, Soler de Cirera i Vilardell.

La ubicació de pràcticament la totalitat dels masos esmentats s’ ha pogut precisar.[1] També sembla que una peça de terra anomenada Vidal era (al 1567) el Mas Esclaperol.

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya… Un microcosmos …”. Op. Cit. pàg. 73.