ESCLOP, CA L’

 

És el nom popular que tenia l’ empresa de Salvador Julià i Ginestà i que estava situada al Rierot, a poca distància de la cantonada amb el Camí Fondo.

L’ empresa participà en l' Exposició d' Indústries Locals que tingué lloc a Santa Anna l'any 1911. L'encarregat era Ramon Anglada i Salvador. [1]

Salvador Julià i Ginestà es va casar, en primers núpcies, amb Margarida Triedu i Artigas, i, en segones, amb Teresa Campdepadrós i Vicens. Filles de Salvador i de Teresa foren Mª Lluïsa, casada amb Alfred Opisso i Cardona; Montserrat, casada amb Juan De la Cruz Lucas (1916-1981); Pilar, que es casaria amb Pedro Crespo i Gil (Alcalde de Mataró entre 1955 i 1972) i Carme. Salvador Julià i Ginestà va morir el 1926. Vivia al carrer Nou.[2]

L’ edifici es mantindria en actiu fins a les darreries del passat segle XX, si bé llavors era la seu d’ Estampats Pratginé.

 

 

 [1] Ramon Salas i Oliveras en el seu llibre “De quan jo era noi (de l’ última dècada del segle XIX a la segona del XX)”. Mataró, 1981. Copisteria Castellà. Pujol, 39. A més dels noms ja referenciats en aquest treball, ell esmenta una sèrie de motius o renoms de cases populars com Ca l’ Amo Anton, Cal Xic Martí, Can Nina, Can Currapio, Cal Cerdà, Can Murri, Can Martri, Can Panarra, Can Sallés, Can Vicentó, Can Villaresi, Ca la Teresa de les Teles…

[2] Relacionada familiarment amb l’ empresa de Salvador Julià i Ginestà fou, al cap d’ uns anys, la de Salvador Crespo i Julià, que estava situada al Passeig de Rocafonda. Aquesta darrera participà en el IX Saló Internacional de la Confecció i II del Gènere de Punt, celebrat a Barcelona l’ any 1969, conjuntament amb altres indústries mataronines, com F. Diviu i Borrell (Iluro); Marià García i Cid (Tecofi); Gèneres de Punt Emilba (Emilba), Record, Pigem (Moldura), Recoder; Isidre Roselló i Tenas (Trupial); Antoni Roy i Pons (Grumete); Subirà (Guitare i Subirà); Josep Subirana i Ribera (Genelant); Ru-Lli (Rulli); Texpunt Aymat (Mustafà), Tèxtil Santos (Trino); Ven-Bo o Jaume Vilaseca i Bertranpetit.