ESCORSA, CA L’

 

Sovint escrit també com Escorça. La família Escorsa Pont i abans Escorsa Mir serien els propietaris d’ aquesta masia –coneguda també com Can Tomàs Escorça- situada al Pla d’ en Boet, de Mataró.

Joan Escorsa i Mir es va casar amb Dolors Pont i Julià (1893-1948). Fill de Joan Escorsa i Mir i de Dolors Pont i Julià, del Pla d’ en Boet, seria Tomàs que es va casar amb Carme Calvo i Pla.

Com tantes altres propietats, avui aquestes masies o cases de pagès o han desaparegut o han quedat engolides pel creixement industrial de la zona.