ESPANYOL, MAS

 

Propietat que es situa a les Illes, a la part baixa de la localitat, arran de la costa -sense precisar-ne ubicació- que queda integrat en el nucli urbà dels segles XVI i XVII.

Altres masos que també quedaren integrats en el nucli urbà, amb el creixement urbanístic d’ aquesta època (segles XVI i XVII), esmentaríem els Andreu, Bellot, Bova, Bertran Costa, Capella, Castellar, Fogueres del Torrent, Feu, Font, Fornells, Horta, Llorenç Mas, Mates de Mataró, Miralles, Oliver Palau àlies Costa, Pongem, Pou de la Sínia, Rafael Mas, Pujol, Seguí de Munt, Sibilia, Roig de la Riera o Roig del Racó, Roig de la Penya i Soler del Pou.[1]

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya del segle XVII...”. Op. Cit. pàg. 74.