ESPINAL, CA L'

 

Mas o casa de pagčs que es situa a relativa poca distŕncia del Coll de Parpers, pujant des d’ Argentona i a poca distŕncia d’ un pronunciat revolt que fa la carretera. La casa queda en un espai enlairat (més de 300 metres) i de forta pendent.

A sobre de la casa, fent partió entre els termes municipals d’ Argentona i de la Roca del Vallčs, hi ha la denominada Plana de l’ Espinalt. Més avall, sobre el Xaragall [1] de l’ Espinalt, que va a parar a la Riera d’ Argentona, hi ha un conegut pont. A llevant de la casa, la Font de Sant Isidre i la del Llorer. I, al sud, el Moncau, de 310 metres d’ altitud.

 

 

 [1] Un "xaragall" és un regueró que forma l'aigua de la pluja quan s’escorre per un terreny inclinat.