ESQUERRA, FÀBRICA DE JOAQUIM

 

Era una de les set grans empreses de filatura i tissatge que a la segona part del XIX acumulaven gairebé un 80 per cent del total de les quotes oficialment declarades. Aquestes set empreses, a més de la de Joaquim Esquerra, eren Germans Mas, eren Baladia i Sala (abans Busqueta i Sala), Josep Arenas, Josep Escubós (més coneguda com les Faixes), Rafart i Roldós i Fontrodona i Cia. Demostra que la concentració de capitals apareix a l’ entorn d’ unes poques empreses mecanitzades d’ aquest sector.[1]

Joaquim Esquerra havia viatjat a Cuba però al 1841 s’ estableix ja com a fabricant de filats i teixits a la casa del carrer de Sant Francesc de Paula (1841). Llogaria després les instal.lacions de vapor de Josep Mataró (del carrer de Sant Onofre) però finalment es féu construir la seva pròpia fàbrica al carrer de Sant Agustí núm. 52 (1854).[2]

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens de la vila…”. Op. Cit. pàg. 355.

[2] COSTA I OLLER, Francesc. “Mataró Liberal”. Op. Cit. pàgs. 185 i 186.