ESQUIROL, FONT DE L’

 

Es troba a Argentona, al Veïnat de Can Lladó, prop de la coneguda Font del Ferro. També hi ha a les seves immediacions la denominada Font de l’ Esquirolet.

Com és sabut, a Argentona hi ha un innombrable número de fonts. Entre moltes altres esmentaríem, a més de les exposades, la de Clarà, la d’ Altafulla, la de Dalt, la del Mig, la de Baix, la dels Enamorats, la de Sant Jaume, la d’ en Quico, la d’ en Poi, la del Lleó, la de les Basses, la dels Plàtans, la de Can Vilardell, la del Mussol…[1]

 

 

 [1] GRUP LLAVOR: Fonts. Itineraris...”. Op. Cit. pàg. 23 i següents.