ESTAFETA DE CORREUS

 

Es localitza al costat mateix de la Font del Pericó. De planta circular i 3,5 metres d’ alçada, acull en el seu interior les bústies de les masies de Valldeix. Aquesta estafeta de correus va ser la primera d’ Espanya (1956) que es construí.

Tot i que continua existint, avui, amb les noves tècniques de comunicació escrites, ha perdut bona part de l’ objectiu per a la qual va ser creada.