ESTANC 6 MATARÓ

 

Durant molt de temps ha estat regentat per la família Cambray i Larrégola i es troba al carrer Prat de la Riba 1, fent cantonada amb el Rierot. El número 6 correspon lògicament al de l’ expenedoria de venda de tabacs, segells i impresos de papers oficials. També sovint serien centres de l’ Administració de Loteries.

Estancs molt coneguts de Mataró són o han estat els Montserrat (Santa Maria 24) o Ortega (Perú 1). També n’ hi ha d’ altres punts de venda a la Riera 32 (molt antic, regentat per Josep Ibern), al carrer Joan Larrea 4, a la Rda. dels Països Catalans 82, al carrer de Lepant 16, al Camí Ral 346 (Estanc núm. 1, d’ Ernest Paretilla, abans Estanc de Can Florensa), al Passeig Ramon Berenguer III 69, al carrer de Calassanç Marquès 4, a l’ Av. Velòdrom 80, a la Carretera de Mata 57, al carrers dels Músics Cassadó 2, a la Rda. O’ Donnell 10 (també dedicat a la venda de cigarretes electròniques), al carrer de Sant Benet 68, a la Rda. Joan d’ Austria 10 (Expenedoria 015, Estanc Karina Lorente Perlasia) i a l’ Avinguda d’ Amèrica 51. [1] I una botiga de cigars electrònics, alternatius als estancs, és La Casa de los Expertos, la Casa de Cigarros Electrónicos, de la Ronda O’ Donnell 10.

 

 

 [1] http://www.guiacapgrosdemataro.com/Estancs,-administracions-de-loteria-3896.html