ESTIL MÀBITAT

 

Empresa creada l’ any 2006 i dedicada a l’ administració i tinença de béns immobles i prestació de serveis immobiliaris en general, que es troba al carrer dels Germans Thos i Codina número 47, de Mataró.[1]

Altres agències de la propietat immobiliària d’ aquestes darreres dècades del segle XX, a Mataró, centrats en la compra-venda de finques foren Castellà (del carrer de Sant Josep); Ferreres (Geganta 113); Guirao Fills (Sant Cristòfor 7); Guillem (Lepant 43); Pous (Pujol 20); Macià (Figueretes 5); Viu la Llar (Dinamarca 24); Andreu (Sant Josep Oriol 8); Burriac (Meléndez 27); Iluro (Ramon Berenguer 101); Mila Martínez (Joan Fuster 2); Mataró (Baixada de Santa Anna 15); Nadal (Alfons XII 61-63); Finques Nadal (Rda. Alfons XII 61) i Rosselló (al carrer del mateix nom, núm. 52). [2]

 

 

 [1] http://www.einforma.com/servlet/app/prod/DATOS_DE/EMPRESA/ESTIL-HABITAT-SL-C_QjY0MDI1MDQy_de-BARCELONA.html

[2] http://www.guiacapgrosdemataro.com/Administradors-de-finques-3831.html