ESTRUC I FEU, MAS

 

Mas ubicat al Veïnat de Valldeix als segles XVI i XVII, que limitava amb el Mas Pons, a la zona d’As Morell.

Altres masos ubicats en aquest veïnat i a la mateixa època eren els Bertran, Blai, Bruguera, Catà, Costa, Feu, Garbí, Lladó, Marquès, Mataró, Morot, Riba, Pons, Portell, Roure Sala, Sanguerra, Soler de Valldeix i Belloc [1]

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya del segle XVII. Un microcosmos en moviment”. Op. Cit. pàg.76.