EXTERIOR DE ESPAÑA, BANCO

 

Es constituiria l’ any 1956 i al cap de dos anys obriria les seves portes al públic. A les darreries del segle XX va ser autoritzat a funcionar com a Banc Universal i posteriorment entraria en un procés de fusions.[1] A Mataró tindria la sucursal a la Riera 62.

Altres sucursals bancàries de la segona meitat del segle XX o de principis de l’ actual, a Mataró, i concretament a la Riera, eix vital de la ciutat serien [2] Laietana (després Bankia) al núm. 46; Mas Sardà, al núm. 42; Sabadell Atlántico, al núm. 27; Pastor, al 51; Sabadell, al 7-8; Santander, al 7-9; Banesto, al 31 i Caixa d’ Estalvis i Pensions de Barcelona, al 15, per esmentar-ne algunes.

 

 

 [1] http://translate.google.es/translate?hl=ca&sl=es&u=http://www.bancoexterior.com/el-banco/historia&prev=/search%3Fq%3Dbanco%2Bexterior%2Bde%2Bespa%25C3%25B1a%2Bhistoria%26biw%3D1280%26bih%3D899

[2] http://www.guiacapgrosdemataro.com/default.php?cat=3856&tpgPage=2