FABRER, MAS

 

Es troba documentat a Valleix o Valldeix, al segle XIV.[1] Documentats també en aquesta mateixa època i a Valldeix, són també els masos Morot, Horta, Costa, Vilaseca, Tria, Andreu, Feu, Mari, Janer, Ametller, Portell, Català, Fabrer, Bn. Ponç, Lledó, Soler B., Catà, Miralles, Miquel i Feliu.[2]

Valldeix és el veïnat de Mataró que queda a l’est del de Cirera i al peu mateix de la Serralada de Marina i que coincideix amb la conca de la riera del mateix nom, també denominada –en la seva part baixa- de Sant Simó.

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO: “Mataró en la Catalunya del segle XVII…Un microcosmos….”. Op. Cit. pàg. 72.

[2] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya del gle XVII”. Op. Cit. pàg. 72.