FALGUERES, MAS

 

El Mas Falgueras –com el Mas Rosell- és esmentat en els “Censos d’ ordi per llòçol” de la vila de Mataró, tot i que no figura en El “Capbreu del Castell de Mataró”. Cosa similar succeeix amb els masos Lentisclà, Bartra i Saguera, que són citats com a pertanyents a la Batllia de Mataró.[1]

Del segle XIV coneixem un ampli llistat de masos documentats, em el que ara és la ciutat: Bovet, Seguí, Palau, Caprec, Verdaguer, Xibila, G. Sibila, Bertran, Vila, Salvas, Dorca, Miquel, Ponç Mataró, Bova, Bg. Roig Pujol, Ros i Campmajor.

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya…”. Op. Cit. pàg. 71.