FARMÀCIA COOPERATIVA POPULAR

 

Creada el 1904, estava situada a la Riera núm. 74 i pot considerar-se com una cooperativa de segon grau, ja que subministrava els medicaments a les famílies associades de diferents cooperatives i germandats existents en aquells temps a Mataró.

A l’ any 1904 també es fundà una altra cooperativa mataronina. Era de consum, de poc potencial econòmic i de reduït nombre d’ afiliats. Es fusionaria amb “La Protectora Mataronense”, una de les quatre originàries (1927) de la “Unió de Cooperatives de Mataró”.