FARNÉS, CAN

 

Es troba a Sant Andreu de Llavaneres. És un gran casal modernista, resultat de la unificació de diverses cases veïnes. La reforma es va realitzar en vàries fases, entre 1906 i 1911. El conjunt té bàsicament dos cossos. La façana principal té les obertures emmarcades amb maó vist. A la façana posterior destaca la tribuna i la riquesa ornamental dels coronaments.

Va ser residència d'estiueig del metge Joan Farnés i Farnés.

Actualment és ocupada per la Llar Sant Francesc d'Assís.

L'antiga masoveria, coneguda com Ca la Conxita Farnés, és a l'altre extrem del jardí, amb façana al carrer Pintors Masriera. Va ser edificada a la mateixa època i projectada també per Riudor. [1]

 

 

 [1] http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=2820