FELIONS, CAN

 

Es va localitzar al terme municipal de Cabrera, entre la N-II i l’ autopista, a poca distància de la Riera d’ Argentona, que és la línia que a grans trets separa els termes de Cabrera i Mataró.

Cases de pagès existents a la zona van ser Can Peric, Can Teixidor, Can Quim, Can Ballescà o fins i tot, ja a la banda mataronina de la Riera d’ Argentona, Can Batlle, Can Blanc, Can Mitjana, Can Sereneta, etc... [1]

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir3/ Cal indicar el nom cercat i fer la pertinent aproximació, amb “zoom”.