FERRER, CAN

 

Queda a la part sud de la Plaça d’ Espanya de Dosrius. Consta de planta baixa i pis, a dues vessants. A la llinda de la finestra hi ha la inscripció “Any 1766”.

L’ aspecte que ofereix actualment l’ edifici és del segle XIX.[1]

 

 

 [1] http://www.diba.cat/documents/429042/586bda71-6944-4fbd-9b10-72515f9152ba. (Fitxa núm. 27).