FERRERS, CAN

 

Casa de pagès al Veïnat de Mata, coneguda també com Horta Ferrers o Ferrés. Queda pràcticament en la confluència del Torrent del Camí de les Escàcies o de Can Pineda i el Torrent dels Vidals, torrents que després, conjuntament amb el de Vallveric, configuraran el denominat Torrent Forcat.