FERRETERS, CAN

 

Es troba a Argentona, a la zona de la Font del Mig o d’ en Ballot. Una urbanització pren avui el nom de Can Ferreters (en ocasions escrit Ferreteres), en el camí que mena a la denominada Font de Dalt o de Burriac.[1]

Altres cases de pagès de la zona serien Can Llei, Can Jover… tot plegat també al costat del Torrent de Burriac, que baixa de la muntanya del Castell.,

 

 

 [1] GRUP LLAVOR: “Fonts. Itineraris per les fonts de Mataró…”. Op. Cit. pàg. 41. I també Maresme. Op. Cit. pàg. 49.