FEU, LA

 

Casa de pagès o propietat –concepte sembla sinònim a “feu”- que queda ubicada a poca distància del camí que mena a la Font de Dalt o de Burriac, al terme municipal d’ Argentona. La Feu queda entre Can Ferreters i Can Llei, sempre a mà dreta de l’ esmentat camí, en direcció a la font.[1] A les seves immediacions hi ha la Pedrera dita de la Feu, ja paralitzada.

Altres cases de pagès conegudes del sector, en expansió urbanitzadora, serien Can Pata, Can Llei (Mas Janer), Can Ferraters (Mas Lladó) o Can Caballé (Mas Novell).

 

 

 [1] GRUP LLAVOR: “Font. Itineraris...”. Op. Cit. pàg. 41.