FICHET

 

Botiga de vendes i instal.lació de portes blindades i cuirassades, panys d’ alta seguretat, alarmes i caixes fortes que es localitzaria al carrer de Sant Antoni núm. 3. També al carrer de Sant Benet 71.

Altres empreses de similar característiques existents a Mataró són o han estat Alpina S.A. (carrer Carrasco i Formiguera 64), Deco-Maresme (Menéndez Pidal 14-16), Iluro Portes Automàtiques (Rda. Països Catalans 35) i Portes Automàtiques Catalunya (Veïnat de Valldeix), La Botiga de les portes (Lepanto 46), M.T.Metal (Pineda 11), Tallers Metal.lúrgics García (Fortuny 17), Key Melly (Carrasco i Formiguera 2), Catalana de Seguretat Integral –CSI- (Rda. Països Catalans 78) i Systems$Motors (Marià Ribas 6). [1]

 

 

 [1] http://www.guiacapgrosdemataro.com/Portes,-tancaments-3986.html